VAPOVERDE KRATOM VAPE BLUBERRY


Cena
399 Kč

Výrobce

Kód produktu
P01031

Skladem
ks

Chuť šťavnatých borůvek doplňuje unikátnost kratomu Více

PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO INFORMACE:

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Směs není klasifikována jako nebezpečná

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
 • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
 • P405 - Skladujte uzamčené
 • P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

OBSAH BALENÍ:

1x jednorázová elektronická cigareta s Kratomem

1x návod na použití

PARAMETRY:

Rozměry: 106 mm, 19 mm, 8 mm

Objem: 1 ml

Odpor žhavící hlavy: 1 Ω

Materiál: PC

Nabíjecí napětí: 4,2V

Nabíjecí proud: ≤ 0,5A

Počet potahů: 200

Příchuť: Borůvka

VAROVÁNÍ:

Tento produkt není určen pro mladistvé a nekuřáky.

Nedoporučujeme užívat mladistvým, dále pak těhotným ženám.

Předtím než začnete používat tento

produkt, přečtěte si prosím pečlivě příbalový leták.

INSTRUKCE K UŽÍVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ PRODUKTU:

Vždy se ujistěte, že nádoba je uzavřená a ve

vzpřímené poloze.

Produkt skladujte v teplotě 18 -

30°C a nevystavujte ho přímému slunečnímu záření.

Neuchovávejte ho v lednici, nezmrazujte, nezahřívejte, před použitím odstraňte veškeré obaly.

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Směs není klasifikována jako nebezpečná

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
 • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
 • P405 - Skladujte uzamčené
 • P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů

Seznam všech složek obsažených ve výrobku: Glycerin, 1,2-propylenglykol, ethanol, mitragynin, voda, borůvkový extrakt, 7-hydroxymitragynin, eukalyptol.

Výrobce: CBD EUROPE COMAPANY s.r.o.