Dočasný zákaz HHC, HHC-O a THC-P

Dne 14.02.2024 vláda ČR dočasně (do 31.12.2024) zařadila tři látky na seznam návykoých látek, čímž od účinnosti znemožnila nejen jejich legální prodej, ale i držení v množství větším než malém (bez definice množství).

V rámci rozšíření tohoto seznamu jsou nově uvedeny látky:

HHC, HHC-o a THC-p

Zboží, jenž obsahuje tyto látky bude účinností tohoto zařazení označeno za nelegální produkt, za stejných podmínke jako například pervitin.

Nařízení vlády ČR je momentálně předmětem schválení Eropskou komisí, která má 20 dní na vyjadření (ať již kladné, s čímž počítáme, či záporné).

V rámci doprodeje počítáme tedy s datem 29.02.2024, jako s datem posledním možným, ikdyž je možnost, že tento termín bude o pár dní posunut.

Apelujeme na všechny zákazníky, doprodejte zboží do stanoveného data, uchovávání těchto látek po tomto datu není přestupek, který by se dal řešit domluvou či mírnou pokutou, zároveň předokládáme větší množství kontrol ihned po schválení.

V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat, poslední dny a týdny se aktivně snažíme tento legislativní chaos sledovat, jsme tu pro Vás.

Naše společnost společně s předními výrobci produktů a Asociací prodejců psychomodulačních látek aktivně připravuje další právní kroky proti tomuto nepodloženému zásahu do podnikání, zároveň pro Vás připravujeme deítky neméně zajímavých produktů, které produkty HHC, HHC-O a THC-p nahradí.

PRODUKTY HHC-P, THC-V, které máme dlouhodobě v nabídce zůstávají v prodeji bez omezení.